Bredband till hjärnan – digitalisering och AI kräver visualisering och bildanalys

Datum och tid

torsdag, 5 juli 13:00 – 13:45

Plats

  • East Sweden Arena, Strandvägen 4

Arrangörer

  • East Sweden
  • Visual Sweden

Evenemangstyp

  • Seminarium

Världen håller på att översvämmas av data, data som härrör från människors och sakers rörelser eller status, data från administrativa och industriella processer etc. Medvetenheten om värdet av dessa data har ökat i takt med att datorer har blivit allt bättre på att hitta samband i data och bidra med beslutsstöd – och i bästa fall fatta helt autonoma beslut. Men vilken roll har människan när maskiner får alltmer av intellektuell kapacitet? Här visar vi exempel på hur visualisering öppnar upp för maskinell kommunikation av komplexa samband som ger människan insikt och förstärker de mänskliga förmågorna. Av våra sinnen är det ögonen som erbjuder den största bandbredden till hjärnan.

Officiell programinfo

Ämnesområden

Digitalisering

Sökord

  • Artificiell intelligens
  • Big data
  • Digitalisering
  • Innovation
  • Visualisering
 

Kommentarer och länkar   💬

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

Medverkar gör: Anders Carlsson, processledare, Visual Sweden och Lena Miranda, vd, Science park Mjärdevi.

Visual Sweden är ett innovationsinitiativ i Linköping-Norrköping, med fokus på visualisering och bildanalys. Initiativet är långsiktigt finansierat av Vinnova och regionala aktörer.

Alla tips

Dina favoriter

Om guiden