Hur vill du leva i framtiden? – etiska dilemman kring ny teknik

Datum och tid

onsdag, 4 juli 09:00 – 10:00

Plats

  • Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby

Arrangörer

  • Arbetets museum
  • Riksantikvarieämbetet
  • Tekniska museet

Evenemangstyp

  • Seminarium

Ett interaktivt morgonseminarium kring etikfrågor med kommentarer från experter och information om en ny demokratisk satsning om framtidens teknik som inkluderar dig! Sverige står inför ett antal stora samhällsutmaningar gällande hälsa, kompetensförsörjning, jämlikhet och hållbarhet. I en allt mer digital värld påverkas samhällets alla delar av tekniken på gott och ont. Sverige måste följa med i den digitala utvecklingen men också verka för att minska digitala klyftor och se till att utvecklingen sker med inkluderande perspektiv och etiska hänsyn. I seminariet möter du etikmaskinen som utmanar dig inför etiska dilemman kring teknik och etik. Seminariet är ett nyskapande sätt att använda, bevara och utveckla kulturarvet och gör dig till medskapare i samhällsdebatten kring en relevant samhällsfråga.

Officiell programinfo Webbplats

Ämnesområden

Digitalisering
Vård och omsorg

Sökord

  • Artificiell intelligens
  • Digitalisering
  • Etik
  • Robot
  • Vård och omsorg
 

Kommentarer och länkar   💬

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

Medverkar gör:

Jenni Nordborg, Regeringens samordnare för Life Science och direktör för Vinnovas avdelning Hälsa, Vinnova
Karim Jebari, forskare, Institutet för Framtidsstudier
Kjell Asplund, professor emeritus i medicin, Statens medicinsk-etiska råd
Niklas Cserhalmi, museidirektör, Arbetets museum
Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet
Åsa Marnell, moderator, Tekniska museet

Alla tips

Dina favoriter

Om guiden