35799368_2163018807048640_1933356876636880896_o

Etiska dilemman kring ny teknik - seminarium med Tekniska museet i Almedalen